ETYKA ZAWODOWA

ZASADA POUFNOŚCI
Pomoc psychologiczna opiera się na wzajemnym zaufaniu psychologa i klienta.

ZASADA DYSKRECJI
Psycholog nie ujawnia informacji o przebiegu (a nawet fakcie rozpoczęcia terapii) bez zgody klienta. Niektóre kodeksy dopuszczają wyjątki w sytuacjach takich jak zagrożenie życia klienta.

ZASADA DOBRA KLIENTA
Psycholog w sytuacji konfliktu interesów szanuje dobro klienta. Ponadto każda procedura diagnostyczna i terapeutyczna powinna być uzasadniona i w razie potrzeby wyjaśniona klientowi.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Psycholog wykonuje swoją pracę uczciwie, z nastawieniem na pomoc klientowi i biorąc odpowiedzialność za swoje działania.

ZASADA KOMPETENCJI
Psycholog podejmuje działania w oparciu o zdobytą podczas szkoleń wiedzę i doświadczenie praktyczne. Obowiązkiem terapeuty jest stałe poszerzanie swojej wiedzy.

ZASADA NEUTRALNOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWEJ
Psycholog jest świadomy, że jego osobiste przekonania mogą mieć wpływ na jego pracę i stara się unikać narzucania ich klientowi.