Oferta

Dlaczego warto szukać pomocy?

 

Ponieważ jest to inwestycja we własny rozwój psychiczny, emocjonalny oraz intelektualny. Potrafimy systematycznie inwestować w różne dobra, które potencjalnie są nam niezbędne do życia. Często jednak okazuje się, że owe dobra nie zaspokajają nadal naszych potrzeb i czegoś nam brakuje. Inwestycja we własny rozwój psychologiczny procentuje w różnych sferach naszego życia (w życiu osobistym, uczuciowym, zawodowym, czy społecznym). Praca własna w terapii służy lepszemu poznaniu siebie, pomaga inaczej spojrzeć na życie, może również zmierzać w stronę stałej zmiany funkcjonowania. Daje nam szanse zobaczenia siebie z większą uważnością na własne potrzeby, z większą troską i akceptacją siebie oraz własnych słabości. Pozwala nam również zrozumieć postępowanie bliskich nam osób, uzyskać odpowiedź dlaczego działają w określony sposób, co nimi kieruje i czego potrzebują od życia. W towarzystwie terapeuty, możemy odkryć nowe drogi i ścieżki, które ułatwią nam radzenie sobie z naszymi trudnościami. Taka zmiana daje ogromne poczucie siły, mocy i sprawstwa.

Terapia uwalnia od trudnych emocji takich jak lęk, strach, wrogość, czy bezradność, a także poczucie winy, krzywdy czy niesprawiedliwości. Uruchamia jednocześnie spokój ducha, wewnętrzną harmonię, troskę o siebie i innych, akceptację własnych ograniczeń i zgodę na wyzwania, które niesie za sobą życie.

„Kiedy przestaniemy usilnie zatrzymywać nurt rzeki, tracąc na to całą naszą energię i spróbujemy płynąć zgodnie z nim,  jak liść płynący po wodzie, może się okazać, że woda nas sama uniesie i będzie to dla nas wybawieniem. Kiedy zaś nauczymy się pływać, mamy szansę dopłynąć na spokojne wody oceanu. Płynąc zgodnie z nurtem, możemy doświadczać niesamowitych odkryć i spotykać wspaniałych ludzi, jednak walcząc z nim, aby nie utonąć, pozbawiamy się tej szansy.”

„Nie możesz powstrzymać fal, ale możesz nauczyć się na nich surfować”

Prof. Jon Kabat-Zinn