Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta Marzena Reszczyńska-Owczarek, prowadząca swój gabinet w Gdańsku, oferuje sesje terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z okolic Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot), oparte na rodzinnej terapii systemowej, która skupia swoją uwagę na relacjach rodzinnych (ciepłych, sztywnych) oraz wzajemnych zależności w życiu codziennym (oczekiwaniach, przekonaniach, przesłaniach, itd.).

Problemy dzieci - pozwól pomóc swojemu dziecku w Gdańsku

Profesjonalna pomoc należy się każdemu dziecku, a w szczególności dzieciom i młodzieży, które mają trudności nie tylko w kontaktach z rówieśnikami, czy otoczeniem (nieśmiałość, wycofanie, agresja, złość), ale również kiedy ma trudności z akceptacją własnego ciała, własnej orientacji seksualnej, narzucanych wartości rodzinnych, czy przekonań lub kiedy czuje się niezrozumiane przez otoczenie (samotność, depresja, lęk).

Wsparcie rodziców

Bardzo ważnym czynnikiem wspierających leczenie dzieci i młodzieży jest wsparcie rodziców. Oczywiście sesje muszą się odbywać za ich zgodą, jednak ich obecność jest nie zawsze obowiązkowa. Bardzo często osądzające opinie opiekunów sprawiają, iż dziecko nie potrafi się w pełni otworzyć i mówić otwarcie o ciążących mu trudnościach dnia codziennego. To za zgodą pacjenta rodzice i najbliżsi mogą uczestniczyć w wybranych sesjach terapeutycznych.

Zapraszam do kontaktu