Psychoterapia indywidualna

Pokonaj swoje problemy z psychoterapeutą


Psychoterapia następuje po kilku konsultacjach psychologicznych i służy temu, aby głębiej przyjrzeć się temu z czym przychodzisz. Długość terapii ustalana jest indywidualnie, jest zależna od Twojej gotowości do pracy z własnymi emocjami, wiedzy na własny temat, otwartości w pracy z terapeutą oraz intensywnością pracy własnej pomiędzy sesjami.

Pokonaj Swoje Problemy z Psychoterapeutą


Jeśli masz potrzebę zająć się jednym konkretnym problemem, pewnie terapia potrwa od kilku do kilkunastu miesięcy, kiedy jest potrzeba zmiany na różnych podłożach, również na podłożu osobowości, należy nastawić się na kilkuletnią współpracę. Efekty można zaobserwować już po kilku sesjach, lecz są one jeszcze nie trwałe z uwagi na szybko wypierające je stare nawyki.  Dlatego ważna jest praca na tyle długa, abyś mógł po zakończeniu terapii, poradzić sobie z własnymi trudnościami sam oraz na tyle krótka, abyś czuł samodzielność w działaniu, własną sprawczość i odpowiedzialność za swoje życie.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym


Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na teoriach rozwijanych przez psychologów takich jak Sigmund Freud. Skupia się głównie na zrozumieniu nieświadomych procesów psychicznych i wpływie przeszłych doświadczeń na obecne zachowania. Terapeuci psychodynamiczni często używają technik takich jak wolne skojarzenia, analiza snów i analiza transferu, aby pomóc klientom w zgłębianiu ukrytych konfliktów i emocji. Istotnym aspektem jest także relacja terapeutyczna, która może odzwierciedlać wcześniejsze wzorce związane z relacjami pacjenta. Psychoterapia psychodynamiczna może być długotrwała, ale dąży do zrozumienia głębokich korzeni problemów psychicznych i doprowadza do ich trwałych zmian.

Psychoterapia systemowa


Psychoterapia systemowa koncentruje się na badaniu i leczeniu problemów psychicznych poprzez analizę relacji i wzajemnych wpływów między członkami systemu, czyli rodziną, grupą społeczną czy parą. Terapeuci systemowi zakładają, że problem jednego członka systemu wpływa na całość, a zmiana w jednej części może wpływać na resztę. Techniki terapeutyczne obejmują obserwację interakcji, badanie komunikacji oraz pomaganie w zrozumieniu i zmianie wzorców zachowań w kontekście systemu. Terapia systemowa jest często stosowana w leczeniu konfliktów rodzinnych, kryzysów małżeńskich czy problemów grupowych.

Psychoterapia behawioralno-poznawcza


Psychoterapia behawioralno-poznawcza (CBT) to skuteczne podejście, które łączy elementy behawioralne i poznawcze w leczeniu różnych problemów psychicznych. Skupia się na identyfikowaniu i zmienianiu szkodliwych wzorców myślowych oraz zachowań. Terapeuci CBT pomagają klientom zrozumieć, jak ich przekonania wpływają na emocje i działania. Poprzez praktyczne narzędzia, jak np. zapisywanie myśli czy eksperymenty behawioralne, CBT pomaga w modyfikowaniu szkodliwych wzorców i rozwijaniu bardziej adaptacyjnych strategii radzenia sobie. To podejście jest szeroko stosowane w leczeniu depresji, lęków, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i wielu innych zaburzeń psychicznych.

Psychoterapia w nurcie Gestalt


Psychoterapia Gestalt to podejście, które skupia się na tu i teraz, zachęcając klienta do świadomego doświadczania chwilowych emocji, myśli i ciała. Twórcy tego nurtu, Fritz Perls, Laura Perls i Paul Goodman, podkreślają holistyczne podejście, traktując jednostkę jako całość, nie tylko jako zbiór oddzielnych elementów. Terapeuci Gestalt stosują różnorodne techniki, takie jak eksperymenty, role-playing i skoncentrowane uwagi, aby zwiększyć świadomość klienta i pomóc mu zrozumieć swoje wzorce zachowań. Ważnym elementem jest też praca z „tu i teraz”, czyli koncentracja na bieżącym doświadczeniu, co może prowadzić do głębokich wglądów i transformacji.

Psychoterapia Ericksonowska


Psychoterapia ericksonowska opiera się na modelu stworzonym przez Miltona H. Ericksona, jednego z najważniejszych postaci w historii psychoterapii. Ten nurt skupia się na wykorzystaniu potencjału nieświadomości pacjenta oraz stosowaniu sugestii, metafor i strategii terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Erickson wierzył w siłę zasobów wewnętrznych jednostki i zdolność do samoregulacji. Terapeuta ericksonowski często używa indywidualnych podejść, unikatowych dla danej osoby, co sprawia, że terapia jest elastyczna i dostosowana do konkretnego klienta.


Serdecznie zapraszamy do psychoterapii!