Psychoterapia indywidualna

Pokonaj swoje problemy z psychoterapeutą


Psychoterapia następuje po kilku konsultacjach psychologicznych i służy temu, aby głębiej przyjrzeć się temu z czym przychodzisz. Długość terapii ustalana jest indywidualnie, jest zależna od Twojej gotowości do pracy z własnymi emocjami, wiedzy na własny temat, otwartości w pracy z terapeutą oraz intensywnością pracy własnej pomiędzy sesjami.

Pokonaj Swoje Problemy z Psychoterapeutą


Jeśli masz potrzebę zająć się jednym konkretnym problemem, pewnie terapia potrwa od kilku do kilkunastu miesięcy, kiedy jest potrzeba zmiany na różnych podłożach, również na podłożu osobowości, należy nastawić się na kilkuletnią współpracę. Efekty można zaobserwować już po kilku sesjach, lecz są one jeszcze nie trwałe z uwagi na szybko wypierające je stare nawyki.  Dlatego ważna jest praca na tyle długa, abyś mógł po zakończeniu terapii, poradzić sobie z własnymi trudnościami beze mnie oraz na tyle krótka, abyś czuł samodzielność w działaniu, własną sprawczość i odpowiedzialność za swoje życie.

Psychoterapia w nurcie systemowo-psychodynamicznym


Psychoterapia w nurcie systemowo-psychodynamicznym to podejście terapeutyczne, które łączy elementy psychoterapii systemowej i psychodynamicznej. W tym nurcie kładzie się nacisk na zrozumienie problemów emocjonalnych i zachowań klienta w kontekście relacji, w jakich się znajduje. Terapeuta w nurcie systemowo-psychodynamicznym bada zarówno indywidualne doświadczenia klienta, jak i wpływ relacji z rodziną, partnerem, przyjaciółmi itp. na jego funkcjonowanie i zdrowie psychiczne.

Nurty psychoterapeutyczne często różnią się pod względem założeń teoretycznych, technik terapeutycznych i podejścia do pracy z klientem. W przypadku nurtu systemowo-psychodynamicznego, terapeuta zwraca uwagę na to, jak dynamika relacji pacjent – terapeuta wpływa na emocje, myśli i zachowania klienta. Pracuje się nad odkrywaniem wzorców interakcji oraz rozumieniem, jak długotrwałe relacje wpłynęły na obecne trudności.


Serdecznie zapraszamy do psychoterapii!