Psychoterapia indywidualna

Jeśli masz problem z którym nie potrafisz sobie samodzielnie poradzić lub też pragniesz zasięgnąć niezależnej, bezstronniczej, profesjonalnej opinii na dany temat, to jesteś w dobrym miejscu.

Zajęcia z psychoterapii indywidualnej w Gdańsku
 

Jak wygląda jednorazowa porada psychologiczna, a jak wyglądają sesje psychoterapeutyczne?

Jeśli potrzebujesz jednorazowej porady psychologicznej, to warto o tym powiedzieć, ponieważ wtedy sesja zostanie przeprowadzona w odpowiedniej do tego formie. Porada psychologiczna może mieć formę psychoedukacji, czyli przedstawienia, jak działają mechanizmy psychologiczne, czy też  w przypadku interwencji kryzysowej, pokierowanie do odpowiedniej instytucji lub propozycja innej formy pomocy terapeutycznej.

Jeśli potrzebujesz odmienić swoje życie i chcesz długotrwałej zmiany, należy zastanowić się nad dłuższą współpracą. Długość terapii ustalana jest indywidualnie z każdym pacjentem, jest ona zależna od gotowości do pracy z własnymi emocjami, wiedzy na własny temat, otwartości w pracy z terapeutą oraz intensywnością pracy własnej pomiędzy sesjami. Efekty można zaobserwować już po kilku sesjach, lecz są one jeszcze nie trwałe z uwagi na szybko wypierające je stare nawyki.  Dlatego ważna jest praca na tyle długa, abyś mógł po zakończeniu terapii, poradzić sobie z własnymi trudnościami beze mnie oraz na tyle krótka, abyś czuł samodzielność w działaniu, własną sprawczość i odpowiedzialność za swoje życie.

Pierwsze spotkanie jest spotkaniem konsultacyjnym, na którym poznajemy się wzajemnie, budując wspólne zaufanie. Pacjent zazwyczaj opowiada z jakimi trudnościami przychodzi, jakie zmiany chciałby wprowadzić w swoim życiu, jak chciałby widzieć swoją przyszłość. Jeśli nie uda się tego określić na pierwszej konsultacji, potrzebna będzie następna wizyta, aby ustalić cel terapii, długość oraz częstotliwość spotkań.

Pracuję łącząc różne podejścia terapeutyczne, w zależności od gotowości pacjenta na pracę własną. Język którym posługuję się podczas terapii jest językiem uznania, akceptacji, empatii i zrozumienia. Staram się widzieć mojego pacjenta w sieci wzajemnych powiązań z osobami z rodziny i znaczącego dla niego środowiska np. pracy, szkoły, rodziny, czy rówieśników. Zbieram jak najwięcej informacji o pacjencie (z jakim problemem przychodzi, dlaczego właśnie teraz, od kiedy trwa problem, z jakiej rodziny pochodzi, jakie są jego relacje z rodziną, itp…), po to, aby poznać jego widzenie świata, jego schematy działania, funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Pomocnym, może być rysowanie genogramu, czyli  tzw. drzewa geneologicznego, które może pomóc pacjentowi w dostrzeżeniu zależności rodzinnych, kultywowaniu dobrych i negatywnych tradycji, przekonań na różne tematy (choroba, śmierć, praca, rodzina, dzieci, wykształcenie, rozrywka, prawda, kłamstwo, itd…), czy przesłań dla konkretnych członków rodziny.

Praca terapeutyczna jest bardzo odkrywcza, ale bywa i trudna. Jest zaproszeniem pacjenta do korzystania z innych rozwiązań, które niejako same po drodze się pojawiają. Rolą terapeuty jest towarzyszyć pacjentowi w trudnych chwilach, wspieranie go i pokazywanie mu różnych możliwości rozwiązań.

Pozwól sobie pomóc!

Gabinet psychologiczny prowadzi psycholog, psychoterapeuta Marzena Reszczyńska-Owczarek, moje kompetencje zawodowe potwierdzają certyfikaty i szkolenia odbyte w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego. Swe usługi świadczę dla osób mieszkających na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

Zapraszam do kontaktu