Zespół Psychoterapeutów
Anna


Anna Springer – psychoterapeuta w nurcie Gestalt. Kontakt tel. 504 073 077

Jestem psychoterapeutką Gestalt w procesie certyfikacji. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Gestalt w Warszawie. 

W pracy psychoterapeuty stosuję oprócz dialogu egzystencjalnego, fenomenologii także techniki pracy z ciałem (min. skanowanie ciała, świadomy oddech), eksperyment psychoterapeutyczny, psychodramę, wizualizacje i inne oparte na uważności – ukończyłam kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hatha-joga i ukończyłam 8-tygodniowy Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności MBSR. Do swojej pracy włączam także elementy IFS – Systemu Wewnętrznej Rodziny. Bliskie są mi także zasady Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Uważam, że najważniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja, jaka tworzy się między klientem a terapeutą, oparta na tym, czego tak często brakuje w życiu: na autentycznym, akceptującym, pełnym zaufania kontakcie opartym na równości i szacunku do drugiego człowieka. W procesie psychoterapeutycznym skupiam się także na tym, by osoba, z którą pracuję, spojrzała na siebie w nowy sposób, dostrzegła swoje zasoby, przyjęła siebie w pełni, zaakceptowała i pokochała, nawet jeśli będzie to czasem trudna miłość :). Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w warsztatach z dziedziny psychoterapii organizowanych przez krajowe i zagraniczne autorytety z dziedziny psychoterapii, stosuję kodeks etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, swoją pracę poddaję stałej superwizji. 

Sesje terapeutyczne odbywają się w bezpiecznej, poufnej atmosferze, w pełni akceptacji dla poruszanych tematów. W gabinecie pomagam osobie, z którą pracuję, przyjrzeć się z bliska, jak funkcjonuje ona w życiu i umożliwić jej spojrzenie na problemy z szerszej perspektywy. To klient decyduje, nad czym chce pracować, ja zaś towarzyszę i wspieram w odsłanianiu kolejnych warstw, kontekstów i sposobów, w jakich doświadcza on siebie w relacji ze światem i jednocześnie pokazuję alternatywne sposoby zachowań.  

Aby psychoterapia była skuteczna, niezbędna jest regularność. Sesje odbywają się raz w tygodniu, każda trwa 50 minut.
Katarzyna Krausa – psychoterapeuta w nurcie poznawczo – behawioralnym, integratywnym oraz psychoterapii dialektyczno – behawioralnej młodzieży (od 15 r.z) oraz psychodietetyk.
Kontakt tel. 660 479 23

Specjalizuję się w leczeniu:

– zaburzeń odżywiania (tj.anoreksja, bulimia, napadowe objadanie, otyłość patologiczna),
– traum złożonych
– zespołu stresu pourazowego
– autoagresji
– zaburzeń dysocjacyjnych (tj. depersonalizacja, derealizacja)
– zaburzeń lękowych
– zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych
oraz innych trudności natury psychicznej.

Zajmuję się leczeniem osób dorosłych, młodzieży od 15 r.ż oraz prowadzę terapię par.

Dodatkowo jako psychodietetyk łączę tradycyjne podejście psychoterapeutyczne z rozwiązywaniem trudności związanych z odżywianiem, oceniając całościowo przyczynę problemów i wskazując indywidualną ścieżkę psychologiczno- dietetyczną.

Michał Zaidlewicz – psychoterapeuta w nurcie systemowo – ericksonowskim, trener treningu zastępowania agresji AR. Kontakt tel. 698 628 287

Jestem absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ścieżki specjalizacyjnej “Pomoc społeczno – terapeutyczna w ujęciu psychoanalitycznym” na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje umiejętności praktykowałem w I Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Dziennym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Jestem również trenerem treningu zastępowania agresji ART, brałem udział w szkoleniach z zakresu Porozumienia bez Przemocy.

Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym Katowickiego Instytutu Psychoterapii w podejściu integracyjnym: Systemowo – Ericksonowskim, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

Doświadczenie zawodowe zdobyłem, pracując terapeutycznie indywidualnie (z dziećmi i młodzieżą) oraz z grupami w pogotowiach opiekuńczych i domach dziecka. W Ośrodku “Pępek” Fundacji ETOH w Warszawie i Fundacji Mederi prowadziłem terapie dzieci i młodzieży. Pracowałem z dorosłymi ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i przemocą. Mam doświadczenie w prowadzeniu spotkań rodzinnych.

Pracuję w podejściu integracyjnym, korzystam z wielu nurtów psychoterapii i wybieram te narzędzia, które są realne, skuteczne i odpowiadają na potrzeby danego klienta. Metody którymi posługuje się to: genogram, metafora, praca wyobrażeniowa, zorientowana na przyszłość terapia krótkoterminowa. Szczególnie bliskie jest mi podejście systemowe (uwzględniające wpływ i kontekst rodzinny), ericksonowskie (podkreślające, że w każdym pacjencie są zasoby do poradzenia sobie z trudnościami). Korzystam również z nurtu psychodynamicznego i koherencji. Uważam, że rodzimy się kompletni, ale nie zawsze mamy pełny dostęp do swoich zasobów. W swojej pracy towarzyszę klientom w trudnościach, wspieram w odnalezieniu siły wewnętrznej. Cechuje mnie otwartość i humor, dbam o budowanie poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeutycznej.

Prywatnie jestem mężem i tatą z doświadczeniem rodziny.

Piotr Feja – psycholog, terapeuta, socjoterapeuta. Kontakt tel. 501 078 360

Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, a także treningów, warsztatów oraz szkoleń. Pracowałem jako socjoterapeuta w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii, którego byłem współzałożycielem, w świetlicy socjoterapeutycznej, jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, w Ośrodku Adopcyjnym, na oddziale onkologicznym szpitala klinicznego dla dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Pogotowiu Opiekuńczym dla małych dzieci.

Pracowałem również jako wykładowca psychologii na uczelniach: Uniwersytecie Łódzkim, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Obszar moich zainteresowań zawodowych to: pomoc w kryzysach indywidualnych i rodzinnych (rozstanie, żałoba, strata), wspieranie rozwoju osobistego, praca z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i emocji, a także zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajmuję się także terapią par i małżeństw oraz wsparciem rodziców w problemach wychowawczych związanych z okresem dorastania.

Zapraszamy na psychoterapię do naszego Centrum Psychoterapeutycznego w Gdańsku!