Psychoterapia Gdańsk


Psychoterapia Gdańsk

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym


Na wizytę możesz zapisać się tutaj! W tym nurcie pracuje nasza psychoterapeutka Marzena Reszczyńska-Owczarek. Nurt ten opiera się na teoriach rozwijanych przez psychologów takich jak Sigmund Freud. Skupia się głównie na zrozumieniu nieświadomych procesów psychicznych i wpływie przeszłych doświadczeń na obecne zachowania. Terapeuci psychodynamiczni często używają technik takich jak wolne skojarzenia, analiza snów, czy analiza transferu. Pomaga to zgłębić się pacjentom w swoje przeżycia i ukryte konflikty. Istotnym aspektem jest także relacja terapeutyczna, która może odzwierciedlać wcześniejsze wzorce związane z relacjami pacjenta. Terapia psychodynamiczna może być długotrwała, ale dąży do zrozumienia głębokich korzeni problemów psychicznych i doprowadza do ich trwałych zmian.


W tym nurcie pracuje nasza psychoterapeutka Marzena Reszczyńska-Owczarek i Michał Zaidlewicz . Psychoterapia w nurcie systemowym koncentruje się na badaniu i leczeniu problemów psychicznych poprzez analizę relacji i wzajemnych wpływów między ludźmi. Zakłada, że problem jednego członka systemu wpływa na całość, a zmiana w jednej części może wpływać na resztę. Techniki terapeutyczne obejmują obserwację interakcji, badanie komunikacji oraz pomaganie w zrozumieniu i zmianie wzorców zachowań w kontekście systemu. Dlatego też, terapia systemowa jest często stosowana w leczeniu konfliktów rodzinnych, kryzysów małżeńskich czy problemów grupowych. W związku z tym, istnieje przekonanie, że zmiana w jednym obszarze systemu może wpływać na całość, co prowadzi do trwałych efektów terapeutycznych


Na wizytę możesz zapisać się tutaj! W tym nurcie pracuje nasza psychoterapeutka Katarzyna Krausa. Psychoterapia poznawczo-behawioralna CBT to skuteczne podejście, które łączy elementy behawioralne i poznawcze w leczeniu różnych problemów psychicznych. Skupia się na identyfikowaniu i zmienianiu szkodliwych wzorców myślowych oraz zachowań. Terapeuci CBT pomagają klientom zrozumieć, jak ich przekonania wpływają na emocje i działania. Dlatego też poprzez praktyczne narzędzia terapia CBT pomaga w modyfikowaniu szkodliwych wzorców i rozwijaniu bardziej adaptacyjnych strategii radzenia sobie. To podejście jest szeroko stosowane w leczeniu depresji, lęków, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i wielu innych zaburzeń psychicznych.


Na wizytę możesz zapisać się tutaj! W tym nurcie pracuje nasza psychoterapeutka Anna Springer. Psychoterapia Gestalt to podejście, które skupia się na tu i teraz, zachęcając klienta do świadomego doświadczania chwilowych emocji, myśli i ciała. Twórcy tego nurtu, Fritz Perls, Laura Perls i Paul Goodman, podkreślają holistyczne podejście, traktując jednostkę jako całość, nie tylko jako zbiór oddzielnych elementów. Terapeuci Gestalt stosują różnorodne techniki, takie jak eksperymenty, role-playing i skoncentrowane uwagi, aby zwiększyć świadomość klienta i pomóc mu zrozumieć swoje wzorce zachowań. Ważnym elementem jest też praca z „tu i teraz”, czyli koncentracja na bieżącym doświadczeniu, co może prowadzić do głębokich wglądów i transformacji.


Na wizytę możesz zapisać się tutaj! W tym nurcie pracuje nasz psychoterapeuta Michał Zaidlewicz. Psychoterapia ericksonowska opiera się na modelu stworzonym przez Miltona H. Ericksona, jednego z najważniejszych postaci w historii psychoterapii. Ten nurt skupia się na wykorzystaniu potencjału nieświadomości pacjenta oraz stosowaniu sugestii, metafor i strategii terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Erickson wierzył w siłę zasobów wewnętrznych jednostki i zdolność do samoregulacji. W związku z tym, terapeuta ericksonowski często używa indywidualnych podejść, unikatowych dla danej osoby, co sprawia, że terapia jest elastyczna i dostosowana do konkretnego klienta.