Anna Springer


Anna Springer


Możesz się ze mną kontaktować pod nr tel. 504 073 077 lub zapisać się na znanym lekarzu.

Anna Springer – ZnanyLekarz.pl


Jestem psychoterapeutką Gestalt w procesie certyfikacji. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Gestalt w Warszawie. 

W pracy psychoterapeuty stosuję oprócz dialogu egzystencjalnego, fenomenologii także techniki pracy z ciałem (min. skanowanie ciała, świadomy oddech), eksperyment psychoterapeutyczny, psychodramę, wizualizacje i inne oparte na uważności – ukończyłam kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hatha-joga i ukończyłam 8-tygodniowy Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności MBSR. Do swojej pracy włączam także elementy IFS – Systemu Wewnętrznej Rodziny. Bliskie są mi także zasady Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

Uważam, że najważniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja, jaka tworzy się między klientem a terapeutą, oparta na tym, czego tak często brakuje w życiu: na autentycznym, akceptującym, pełnym zaufania kontakcie opartym na równości i szacunku do drugiego człowieka. W procesie psychoterapeutycznym skupiam się także na tym, by osoba, z którą pracuję, spojrzała na siebie w nowy sposób, dostrzegła swoje zasoby, przyjęła siebie w pełni, zaakceptowała i pokochała, nawet jeśli będzie to czasem trudna miłość :). Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w warsztatach z dziedziny psychoterapii organizowanych przez krajowe i zagraniczne autorytety z dziedziny psychoterapii, stosuję kodeks etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, swoją pracę poddaję stałej superwizji. 

Sesje terapeutyczne odbywają się w bezpiecznej, poufnej atmosferze, w pełni akceptacji dla poruszanych tematów. W gabinecie pomagam osobie, z którą pracuję, przyjrzeć się z bliska, jak funkcjonuje ona w życiu i umożliwić jej spojrzenie na problemy z szerszej perspektywy. To klient decyduje, nad czym chce pracować, ja zaś towarzyszę i wspieram w odsłanianiu kolejnych warstw, kontekstów i sposobów, w jakich doświadcza on siebie w relacji ze światem i jednocześnie pokazuję alternatywne sposoby zachowań.  

Aby psychoterapia była skuteczna, niezbędna jest regularność. Sesje odbywają się raz w tygodniu, każda trwa 50 minut.

Serdecznie zapraszam!