Dla pacjentów

Ogólne informacje dla pacjentów

Psychoterapia

Psychoterapia jest dobrowolnym procesem terapeutycznym w trakcie którego psychoterapeuta stosuje sprawdzone metody psychoterapeutyczne. Mają one na celu poprawę życia wewnętrznego (emocjonalnego, psychicznego), a także poprawę relacji między pacjentem a jego otoczeniem.

Psychoterapia opiera się na regularnych spotkaniach (opcjonalnie raz w tygodniu), które dzięki swojej systematyczności sprzyjają budowaniu zaufanej relacji z terapeutą, co także sprzyja zdrowieniu.

Głównym celem terapii jest zmiana! Zmiany dokonuje pacjent sam, natomiast psychoterapeuta jest osobą towarzyszącą w tej podróży. Zmiany nie da się dokonać, bez woli i współpracy pacjenta.
Psychoterapeuta pokazuje pacjentowi świat z innej perspektywy (jak towarzysz osobie niewidomej). Wskazuje dysfunkcyjne strategie funkcjonowania, nieświadome niechciane impulsy, towarzyszy w bólu i przeżywaniu bolesnych doświadczeń.