Narcystyczna matka!

Osoba narcystyczna – jakie to zaburzenie? Osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości, przejawia silną potrzebę zwracania na siebie uwagi oraz pragnienie podziwu przez innych ludzi. Kieruje się w życiu raczej formą, a nie treścią, ważniejsze jest dla niej jak widzą ją inni, co o niej mówią, czy ją szanują, aniżeli tworzenie bliskich relacji z innymi ludźmi. […]