Terapia grupowa

Grupa wsparcia

Serdecznie zapraszam na spotkania grupowe przeznaczone dla osób borykających się na codzień

z lękiem, napięciem, niepokojem

Cel spotkań:

 • dostrzeżenie, iż nie jesteśmy sami ze swoim problemem, że inni ludzie mają podobne trudności jak my, że można szukać wsparcia na zewnątrz i wspierać się wzajemnie 🙂

 • „grupa” staje się kręgiem terapeutycznym, który korzystnie wpływa na nabywanie nowych konstruktywnych kompetencji, nawyków i zachowań, uczenie się poprzez obserwację, doświadczanie, poznawanie siebie i innych w relacji

 • wzajemne wspieranie się na spotkaniach, obserwowanie siebie, skąd bierze się lęk i co za nim się kryje

 • uczenie się jak sobie radzić z lękiem, jak regulować poziom lęku i jak to robić samemu, jak go rozładowywać i jak go oswajać

   

  Dla kogo taka grupa?

 • dla osób które żyją w ciągłym napięciu i stresie

 • nie potrafią odpoczywać

 • są w ciągłym pośpiechu i nie potrafią się zatrzymać, a tego potrzebują

 • boją się ocen, krytyki, agresji, odrzucenia, śmieszności

 • obawiają się przyszłości, a boją teraźniejszości i przeszłości

 • mają trudności z wypowiadaniem własnego zdania

  Terminy spotkań:

 

 • spotkania odbywać się będą we wtorki w godz. 9.00 – 11.00 lub w czwartki 17.00 – 19.00.
 • będą to dwie oddzielne grupy
 • ilość uczestników na grupę max. 6 osób
 • grupy będą zamknięte tzn. że w trakcie procesu grupowego trwającego ok. 5 m-cy nie dochodzą nowe osoby
 • rozpoczęcie spotkań wtorkowe (7 luty – 20 czerwca 2017 r.), czwartkowe (9 lutego – 22 czerwca 2017 r.)Cena spotkań:
 • koszt jednego spotkania 60 zł
 • wpłata zaliczki w wysokości ostatniego spotkania 180 zł (bezzwrotna w sytuacji rezygnacji) – wpłata do 13.01.2017
 • opłat należy dokonywać co miesiąc wg harmonogramu poniżej:

  Grupa wtorkowa
  9.00-11.00

  cena za m-c
  (ilość spotkań)
  płatność do 20.01.2017 240 zł (4 spotkania)
  płatność do 17.02.2017 240 zł (4 spotkania)
  płatność do 17.03.2017 240 zł (4 spotkania)
  płatność do 20.04.2017 240 zł (4 spotkania)
  płatność do 19.05.2017 zapłacone (3 spotkania)

  Grupa czwartkowa
  17.00-19.00

  cena za m-c
  (ilość spotkań)
  płatność do 20.01.2017 180 zł (3 spotkania)
  płatność do 17.02.2017 300 zł (5 spotkań)
  płatność do 17.03.2017 240 zł (4 spotkania)
  płatność do 20.04.2017 240 zł (4 spotkania)
  płatność do 19.05.2017 zapłacone (3 spotkania)

Grupa wsparcia jest środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Wszyscy cierpią z powodu lęku, który mniej lub bardziej przeszkadza w nam w życiu. Wysoki poziom lęku powoduje, że nie uczestniczymy w życiu tak otwarcie jakbyśmy tego chcieli, że boimy się doświadczać niechcianych uczuć, ponieważ boimy się co się wtedy z nami stanie.

Psychoterapia grupowa ma służyć nauczeniu się jak radzić sobie z lękiem. Będziemy uczyć się obserwować umiejscowienie lęku w ciele, będziemy poznawać który rodzaj lęku jest lękiem normatywnym, a który należy obniżać, będziemy przyglądać się jakie emocje wywołują w nas lęk i co się  za tym kryje i dlaczego tak trudno jest to zobaczyć. Skanowanie ciała, rozładowywanie lęku, obrony. Samoregulacja, obserwowanie uczestników, odgrywanie ról społecznych i obserwacje, dyskusje.

Dla osób z problemami w relacjach z ludźmi psychoterapia grupowa wydaje się najlepszą propozycją. Jednak, jeśli te problemy są szczególnie nasilone –np.  ktoś nigdy nie był w bliskim związku a w sytuacjach grupowych najczęściej doświadczał napiętnowania i odrzucenia – potrzebnych może być kilka sesji przygotowujących do udziału w grupie terapeutycznej albo wcześniejsza psychoterapia indywidualna (lub też równoległa psychoterapia grupowa i indywidualna).

Wszystkie grupy prowadzone są przez dwoje psychoterapeutów – specjalistów z zakresu psychoterapii grupowej, z których co najmniej jeden posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub jest w trakcie procesu certyfikacyjnego. Z licznych badań nad psychoterapią wynika, że psychoterapia grupowa jest co najmniej równie skuteczna, jak psychoterapia indywidualna.

Dla kogo

A także dla tych, którzy skarżą się na następujące problemy w relacjach z ludźmi i grupami:

 • są nadmiernie wycofani, nieśmiali, osamotnieni;
 • są nadmiernie impulsywni, zbyt szybko ulegają uczuciom i działają;
 • unikają konfrontacji, nie podejmują rywalizacji;
 • mają problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć;
 • nie rozumieją zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi, swoich bliskich;
 • nadmiernie skłonni do intelektualizowania, racjonalizowania;
 • są agresywni w sposób bierny;
 • boją się swojego gniewu  i gniewu innych;
 • boją się bliskości;
 • nie potrafią kochać;
 • nie potrafią przyjmować miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności;
 • nie potrafią się cieszyć, bawić, zachowywać spontanicznie;
 • myślą o sobie (albo inni mówią o nich), że są nudni, nieatrakcyjni;
 • nie realizują się w pracy;
 • sabotują swoje sukcesy.

Dla osób z problemami w relacjach z ludźmi psychoterapia grupowa wydaje się najlepszą propozycją. Jednak, jeśli te problemy są szczególnie nasilone –np.  ktoś nigdy nie był w bliskim związku a w sytuacjach grupowych najczęściej doświadczał napiętnowania i odrzucenia – potrzebnych może być kilka sesji przygotowujących do udziału w grupie terapeutycznej albo wcześniejsza psychoterapia indywidualna (lub też równoległa psychoterapia grupowa i indywidualna).

O formie pomocy decyduje konsultujący terapeuta.

Cele

Najczęstszym celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do takich zmian w naszym zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków.

 • W grupie psychoterapeutycznej można w bezpiecznej sytuacji doświadczyć i zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi, co może rozpocząć proces istotnej zmiany.
 • Grupa stwarza warunki do intymnego dzielenia się przeżyciami i uczuciami z innymi uczestnikami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.
 • Psychoterapia grupowa ma nauczyć jak rozwijać wolne od zniekształceń relacje z innymi. Członkowie grupy dzięki informacjom zwrotnym od innych, dzięki autorefleksji i samoobserwacji stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z ludźmi.
 • Psychoterapia grupowa pozwala dowiedzieć się więcej o naszych mrocznych stronach, ograniczeniach i nieadaptacyjnych zachowaniach, które wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, na stosunek innych do nas, a tego z kolei na nasze samopoczucie.
 • W grupie psychoterapeutycznej wyrażane są myśli, uczucia i opinie, które mają wpływ na tworzenie naszej opinii na własny temat.  To wyjątkowe doświadczenie umożliwia uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi. Odkrywając odpowiedzialność za swój wpływ na innych odkrywamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.

Rola terapeuty

Ważną funkcją terapeuty grupowego jest obserwowanie, interpretowanie, precyzowanie i wyjaśnianie procesów zachodzących w grupie. Tworzenie dobrego, bezpiecznego środowiska do zmiany, takiego, w którym możliwe będzie doświadczanie, wyrażanie i rozumienie uczuć i pragnień. Terapeuta ustala granice, reguły, normy, nadaje tempo pracy. Zachęca uczestników grupy do odsłaniania i zajmowania się trudnymi obszarami życia. Modeluje odpowiedzialność i podejmowanie ryzyka. Wspiera okazywanie uczuć, szczerość, akceptację.

W Intensywnych Krótkoterminowych Grupach Terapeutycznych terapeuta grupowy jest nieco bardziej aktywny niż w terapii długoterminowej.